Annick Geenen (°1970) is a Belgian visual artist and professor of photography. With a background in fine arts photography, she focuses on conceptual projects in which she investigates the tradition of the portrait genre. 
Her work particularly explores the feminine identity and the relationship to its environment. Her often explicit references to the point-of-view, the staging and placement of the characters, the delay and disclosure mechanisms question how we experience and understand the world around us, and its long-term sensorial experience.  Annick Geenen has always been interested in the way photography influences our perception of time, scale and space.​​​​​​​ She creates images that have more of an emotional value and translates this experiences into a metaphorical and often dark imagery that conceals and reveals. 
Annick Geenen has forged multiple collaborations with individuals, choreographers, designers, fashion designers and various magazines in Europe. Her images were extensively presented, both nationally and internationally, and exhibited in the collections of Veronique Branquinho, Raf Simons, Heaven Tanudiredja, Revital Avidar, Ilia Eckardt, Essential Antwerp, Scabal, Luciano Benetton, Eastpak, Kathleen Missotten, Casimir, Anne Pastré, Anke Loh, ... .  Her work has been included in solo and group exhibitions at Vooruitzicht Antwerp, Fashion Museum Hasselt, De Warande Turnhout, Gallery S & H De Buck, the Flemish Parliament, Campo & Campo Art Gallery and various cultural centers in Flanders. Her work has been published in VISION magazine, Kwintessens, ISEL art and culture magazine, dS Magazine, Knack Weekend magazine, Blend, AAA art magazine, De Lichte Kamer, Designers Against Aids (Ludion), Moi Veronique Branquinho Toute Nue (MoMu) , Delvaux (Lannoo), Contradictions: 350 Years Antwerp Academy, The Fashion Book (Phaidon) and The Rage of Staging (Lannoo).
Annick Geenen has served as a professor of photography in the academic Bachelor and Master program of the Visual Arts Department at LUCA School of Arts Campus C-Mine (BE) since 2004. She was also the chairperson of the Visual Arts Department at Media, Arts & Design Academy Genk, from 2004 to 2012. 
She studied Fine Arts Photography at the Higher Institute for Visual Communication & Industrial design in Genk, earning an Master degree in Fine Arts. In 1991-’92, she was the assistant of fashion photographer Marcel van der Vlugt in Amsterdam. After that period she worked for 17 years as an independent freelance photographer. She was also a resident in the workplace of the multidisciplinary artist Jan Fabre, for two years. From then on she focused on her own art practice.
-
Nederlandse versie
Annick Geenen (°1970) is een Belgische beeldend kunstenaar en docente fotografie. Met een achtergrond in de kunstfotografie legt ze zich toe op conceptuele projecten waarin ze de traditie van het portretgenre onderzoekt. 
Haar werk verkent in het bijzonder de vrouwelijke identiteit en de relatie tot haar omgeving. Haar vaak expliciete verwijzingen naar het gezichtspunt, de enscenering en plaatsing van de personages, de vertragings- en onthulling mechanismen bevragen hoe we de wereld rondom ons ervaren en begrijpen, en de zintuiglijke ervaring ervan op lange termijn.  Annick Geenen is altijd geïnteresseerd geweest in de manier waarop fotografie onze perceptie van tijd, schaal en ruimte beïnvloedt. Zij creëert beelden die veeleer een emotionele waarde hebben en vertaalt deze ervaringen in een metaforische en vaak donkere beeldtaal die zich verbergt en onthult. 
Annick Geenen heeft meerdere samenwerkingen gerealiseerd met individuen, choreografen, designers, modeontwerpers en verschillende tijdschriften in Europa. Haar fotografisch werk werd zowel nationaal als internationaal gepresenteerd en tentoongesteld in de collecties van Veronique Branquinho, Raf Simons, Heaven Tanudiredja, Revital Avidar, Ilia Eckardt, Essential Antwerp, Scabal, Luciano Benetton, Eastpak, Kathleen Missotten, Casimir, Anne Pastré, Anke Loh, enz..  Haar  werk was te zien in solo- en groepstentoonstellingen zoals in Vooruitzicht Antwerpen, Modemuseum Hasselt, De Warande Turnhout, Galerie S & H De Buck, het Vlaams Parlement, Campo & Campo Art Gallery en verschillende culturele centra in Vlaanderen. Haar werk werd gepubliceerd in VISION magazine, Kwintessens, ISEL kunst- en cultuurmagazine, dS Magazine, Knack Weekend magazine, Blend, AAA art magazine, De Lichte Kamer, Designers Against Aids (Ludion), Moi Veronique Branquinho Toute Nue (MoMu) , Delvaux (Lannoo), Contradictions: 350 jaar Antwerpse Academie, The Fashion Book (Phaidon) en The Rage of Staging (Lannoo).
Annick Geenen is sinds 2004 actief als docente fotografie in de academische Bachelor en Master opleiding Beeldende Kunsten van LUCA School of Arts Campus C-Mine (BE). Van 2004 tem. 2012 was zij ook opleidingscoördinator van de opleiding Beeldende Kunsten aan de Media, Arts & Design Academie Genk. 
Zij studeerde fotografie aan het Hoger Instituut voor Visuele Communicatie & Industriële Vormgeving in Genk, waar zij een Mastergraad in de Beeldende Kunsten behaalde. In 1991-'92 was zij assistente van modefotograaf Marcel van der Vlugt in Amsterdam. Daarna werkte zij 17 jaar als freelance fotograaf. Zij verbleef ook twee jaar in de werkplaats van de multidisciplinaire kunstenaar Jan Fabre. Vanaf dat moment richtte ze zich meer op haar eigen kunstpraktijk.